Vi som tycker att Gwendolyn ska få ligga

Gwen måste få ligga. Skriv på här om du tycker att hon ska få det. Vi måste visa att hon måste få!