Vi som protesterar mot Christians uppsägning, och vill ha honom tillbaka!

Vi tycker att uppsägningen av Christian är på helt fel grunder, och vi vill ha honom tillbaka som lärare/pedagogisk resurs, då vi tycker att han gör ett bra jobb, då han är väldigt duktig, jordnära, håller bra lektioner och även bra diskussioner, och har en bred kompetens från vårdyrket som ger oss bra tankar och reflektioner hur vård och omsorgs arbetet fungerar i praktiken. Den kompetens från ”fältet” som han har med tanke på att han jobbat ca 19 år i ”fältet” och dessutom jobbat fackligt på arbetsplatsen och även inom både kommunals styrelse och LO´s styrelse samt även som planerare i sin tid i hemtjänsten.