Vi som kräver att Värmdö kommun tar ansvar för en underfinansierad skola!

Lärare i Värmdös skolor anser att Värmdö kommun inte lever upp till skollagen p g a att skolorna är underfinansierade. Den skolpeng vi har i dag täcker inte skolans faktiska kostnader. I skollagen är det mycket tydligt att alla elever har rätt till en fungerande skola där elevens bästa är utgångspunkten i utbildningen och att elever i behov av särskilt stöd ska ges sådant stöd som de är i behov av. Vi på skolorna saknar medel för att leva upp till detta. Många elever står utan särskilt stöd då skolorna inte har ekonomi att anställa resurser/elevassistenter, specialpedagoger, speciallärare, eller att skapa särskilda undervisningsgrupper. 

Skriv under före 2 oktober då kommunfullmäktige har möte och tar beslut om budget.


Värmdö lärare har fått nog!    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook