Vi som har fått nog av hur regering och myndigheter sköter pandemin

Nu får det vara nog! 

* Vi kräver att det införs adekvata smittskyddsåtgärder Nu! Beakta och följ smittskyddslagen till punkt och pricka, som den var, innan pandemin. 

 Bla att:

* skolorna ska ha distansundervisning omgående

* andningsskydd FFP2 eller helst FFP3 ska användas i alla offentliga miljöer, både inomhus och utomhus när avståndet till närmsta person understiger 4 meter.

* avståndet ska vara minst 4 m till nästa person /grupp på restauranger, i affärer på arbetsplatser osv.

* testning och smittspårning ska utföras efter antal som behöver testa sig. därför ska den utökas. 

* även sekvensering ska utföras och ökas.

* Åtgärder för att bromsa smittan ska införas omgående, bla andningsskydd, distansundervisning, arbeta hemifrån, inga semesterresor vare sig inom - eller utom Sverige.

* besök på äldreboenden ska fortsätta vara möjliga på ett smittsäkert sätt.

* palliativvård pga tex covid-19 diagnos får ej insättas. I stället ska den äldre /omsorgstagaren ha adekvat vård inom äldrevården då sådan finns eller inom slutenvården då äldrevården inte har tillräckliga resurser. 

* de åtgärder som redan existerar ska fortgå. 

* att försöken med att uppnå flockimmunitet omedelbart upphör! 

*att allt som använder svenska folket som någon form av labbråttor /försökskaniner omedelbart upphör. 

 

Om inte detta åtgärdas omgående kräver vi att Anders Tegnell och Lena Hallengren avsätts från sina uppdrag, med omedelbar verkan. Räcker inte det för att få tillstånd det som står här, måste övriga som motarbetar detta avsättas, även de, tills punkterna som finns här kan införas med omedelbar verkan. 

 

 


Birgitta Engquist    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Birgitta Engquist lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...