Jag motsätter mig en avfallsanläggning mellan Falun och Borlänge!

Vi jobbar med att förhindra att en avfallsanläggning byggs av Fortum mellan Falun och Borlänge. Avfallsanläggningen som planeras är avsedd för farligt avfall och är tänkt att ligga uppe på höjden vid Brossen. Runtom finns ett antal vattendrag och sjöar såsom Runn, Liljan, Dammsjön och Lilla Aspan. Skulle en olycka ske med läckage vid anläggningen så skulle miljön i dessa sjöar såklart påverkas negativt. (Olyckor med läckage från anläggningar har skett tidigare)

Utöver detta finns fler negativa miljöeffekter om detta bygge skulle bli verklighet, såsom-påverkan på mark, skog och djurliv. Även buller, damm från både transporter och anläggningen. En stor risk för stank finns också förstås. Sedan kommer även ett sänkt fastighetsvärde drabba de som bor i närheten.

Vi gör denna namninsamling för att få stopp på att en avfallsanläggning byggs i vår natursköna bygd!

Tacksam för ert deltagande! 

Viktigt när du skrivit under, att du bekräftar automailet du får!