STOPPA Försäkringskassans MAKTMISSBRUK NU‼️

  1. C046B3B4-3782-460E-B003-8887BD519086.jpegBE293294-DD01-4B62-B2FF-B8FCA13A40C3.jpeg Här skriver alla vi under som blivit dåligt behandlade och bemötta av Försäkringskassan. Alla vi som är tvungna att acceptera rena sakfel i FKs utredningar och bedömningar. Och även anhöriga, närstående, vänner, läkare och de som vill stoppa detta maktmissbruk!

Jag har kommit fram till att det inte finns någon myndighet eller instans som granskar FK och deras medicinska rådgivare!

Jag har fått det meddelat till mig att varken Regeringen, EU kommissionen JO, IVO eller Isf gör några granskningar i enskilda fall men de hänvisar trots det till varandra. Tillslut fick jag svar av Socialstyrelsen att det faktiskt inte finns någon instans som granskar dem.

Striden sjuka människor och deras anhöriga utkämpar, ibland i åratal, är inte möjlig att vinna utan FK själva utser sig själva som vinnaren oavsett hur många läkarintyg/utlåtanden, spec.utlåtanden, utredningar, underlag eller ”bevis” den drabbade har!

      NÅGOT ÄR FEL, VÄLDIGT FEL!

 Jag anmälde arbetsskada och sökte livränta pga arbetsrelaterat utmattningssyndrom. FKs utredning började med att den utsedde handläggaren kontaktade min behandlande läkare och bad henne komplettera och tydligare beskriva min smärta i ländryggen...

JAG HAR DIAGNOSEN UTMATTNINGSSYNDROM, inget annat, det står klart och tydligt i alla mina otaliga läkarintyg, inte ett enda ord om någon smärta i ländryggen eftersom det är något jag aldrig haft!

 Han förnekade att han ställt frågan till min läkare varpå jag informerade honom om att hans förfrågan var inscannad i journalsystemet. Då ville han inte prata om det mera och sa att det inte var relevant. När jag påpekade detta i mina sk ”synpunkter” blev svaret att det endast var ett litet skrivfel som lätt händer.

I mitt fall ställde FMR, på eget bevåg, en helt ny diagnos trots att ingen utredning någonsin gjort, diagnosen finns inte klarlagd i mina sjukjournaler eller otaliga läkarintyg. Det fanns även, i yttrandet, beskrivet att jag hade samarbetssvårigheter och vantrivts på mitt arbete och att det var orsaken till att jag blev sjuk. Vittnesmål, delgiva FK, från kollegor talar tydligt för att så var inte fallet. Med andra ord var det helt taget ur luften.

Som sista utväg för att ge avslag på min ansökan och slippa betala ut något så skrev FMR,i sitt yttrande, först att min behandlande läkare inom primärvården samt hela vårdcentralen saknade kompetens och kunskap för diagnosticering.

Mitt ärende fortgår och min handläggare har hunnit ringa och fråga efter Mattias?? vägrat tala om för mig vad de behöver för underlag för att även FK ska förstå tal och skrift. Min handläggare svarade mig att det tänker hon inte tala om för då kunde jag ”beställa” ett sådant läkarintyg...Mig veterligen finns inte någon sådan beställningstjänst🤔 Kanske ett färgglatt bildspel eller blindskrift skulle underlätta för dem...

Vi vet alla att FK’s handläggare och FMR inte är några personer som man träffar och ibland inte ens, via telefon, samtalar med De skriver yttranden och ställer diagnoser baserat på olika journaler, intyg, egna riktlinjer, av dem egen vald vetenskaplig evidens/forskning och dokument som de, i vissa fall förhoppningsvis, läser. Det kanske rent utav har en mängd färdigskrivna yttrande att välja bland. Hitta ett yttrande som passar, kopiera & klistra in, klart.

Det ligger nära till hands att tro att de FMR’s ,med upp till 170.000:- i månadslön, specifika uppdrag är att spara pengar till FK, dvs utförsäkra, neka livränta, ge avslag osv. 

Varför finns då ens FK’s handläggare? De är ju ändå tvungna att ta besluten i enlighet med FMR yttranden.
 Inga exponeringsutredning behöver göras av handläggare, inga läkarintyg eller utredningar från andra läkare och psykologer behöver lämnas in. Det är ju den FMR som gör den slutgiltiga bedömningen och därmed också har makten att ge avslag på varje enskild persons ansökan.
 
 De är mig veterligen de enda ”läkare” som varken behöver träffa eller ens samtala med personen i fråga för att göra en medicinsk bedömning och till och med sätta en eller flera diagnoser.
 
 Om FK’ uppdrag är att spara pengar så kan de dra ner ordentligt på sina handläggare eller förlita sig på alla de läkarintyg/utredningar människor lämnar in och därmed är inte ett yttrande av FMR användbart.
 
I mitt fall var handläggarnas arbete helt i onödan.
Min ansökan om livränta hade kunnat gå direkt till en FMR och handläggarens (behövs nog bara en) jobb skulle helt enkelt blivit att kopiera yttrandet och utifrån det skriva beslut om avslag och lägga det i postlådan.
 
  • En rådgivare ger råd dvs. ger en vink eller en fingervisning, tipsar, ger handledning.

 

  • En beslutsfattare är en myndighetsperson med beslutsrätt, en chef eller en ledare.

 

Inte allt för sällan dyker artiklar som denna upp...

”Specialisterna skämtade öppet om folks sjukdomar”

Nyligen vittnade en handläggare på Försäkringskassans kontor vid Globen i Stockholm om hur ledningen driver på för att öka antalet avslag. Nu berättar två handläggare från ett annat kontor om sifferhetsen och den råa attityden mot sjuka.

– Enhetschefen sa ”Släpp inte in folk i försäkringen”, berättar en handläggare.

Empati och förmågan att se att det handlar om olika personers individuella situation saknas!

  • Det finns ingen människa som är den andra lik!

 

  • Alla människor är olika även om de har samma diagnos!

 

  • Ingen situation, sjukdom funktionshinder/nedsättning ser ut på samma sätt!

 

  • Vi reagerar olika på liknande situationer, tillstånd och sjukdom och det finns inget som är är en rätt/normal eller fel/onormal reaktion!

 

FK’s handläggare är dessutom tvungna att fatta beslut utifrån deras FMR’s yttrande oavsätt vad de själva anser eller vad de kommit fram till i sin exponeringsutredning! De behöver inte ens förstå yttrandet och inte heller få någon förklaring eller motivering till det.

Det finns inte någon myndighet eller instans som granskar FK så, i stort sätt, kan det stå i FMR’s yttrande att den försäkrade personen i fråga är en apa och att apor inte omfattas av socialförsäkringen, sen kan det sättas punkt och beslut om avslag ges. Ingen kan ifrågasätta yttrandet utan det som står är så det är. Ingen tillsyn eller granskning görs.

Försäkringskassan ska INTE ha en form av diplomatisk immunitet! dvs de ska inte få göra/skriva precis vad som helst utan att bli ens granskade eller ifrågasatta av en annan instans!

MÄNNISKOR SKA HA RÄTT TILL ETT ”SJUKT BRA LIV”❗️

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Carin Myrsell lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...