Vi kräver ett krafttag för en värdigare och säkrare sjukvård för patienter och sjuksköterskor

Är du sjuksköterska? Har du en kollega som är sjuksköterska? Känner du en sjuksköterska? Har du någon gång fått hjälp av en sjuksköterska? Har du stött på den bristande patientsäkerheten när du själv eller en närstående haft kontakt med sjukvården?
Då är DIN hjälp LIVSVIKTIG för att få politikerna att lyssna!

I sommar har regionen pressat den redan ansträngda vårdsituationen till dess yttersta gräns. Patientsäkerheten äventyras och både patienter och vårdpersonal far illa. Stängda vårdplatser, överbeläggningar, inbeordringar och personalbrist leder till ohälsa bland personalen och ett icke-patientsäkert vårdande. Vi har fått nog! Sjuksköterskans arbetsmiljö är ohållbar. Vi är utbildade till att hjälpa, vårda och rädda liv men blir ständigt motarbetade och tagna för givet! Som vi ser det är det genomgripande omställningar i det ekonomiska systemet som behövs. Det behövs bland annat; skapas en lönestruktur som bidrar till att sjuksköterskor stannar kvar på arbetsplatsen samt tryggare omständigheter för sjuksköterskor att bygga karriär!

Det är vår plikt som leg. sjuksköterskor att värna om patientens integritet samt ha ett arbetssätt som stödjer professionella etiska värderingar. Det är vår PLIKT att nu blåsa i visselpipan och demonstrera mot den pressade vårdsituationen på svenska sjukhus idag! Patienter väntar i dagar på akutmottagningen, ligger i korridoren, skickas till andra sjukhus mitt i natten, ligger timmar i sin egen avföring/urin, IVA- patienter vårdas på vanlig avdelning, operationer skjuts upp, palliativa patienter som inte hinner få lugnande/smärtlinding, för att personalen som jobbar helt enkelt har en för stor arbetsbelastning! Vi behöver hjälp om vi skall orka fortsätta hjälpa andra! Vi behöver en förändring, NU!

Sveriges politiker har ett ansvar som det just nu inte tar!
”Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige” ”Riksdagen och regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att följa de mänskliga rättigheterna”. (Regeringen.se)

Planen är att vi måndagen den 30 september demonstrerar i Lund och använder denna namninsamling för att visa vårt missnöje! Demonstrationen är inte begränsad till sjukvården i Lund utan är till för alla som känner missnöje. Fokus kommer ligga på sjuksköterskans arbetsförhållanden som är/länge har varit dåliga samt den bristande patientsäkerheten där patienter lider, blir ovärdigt behandlade p.g.a. av plats- och personalbrist och far illa i långa vårdköer. Vi vill helt enkelt stå upp för mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö för vårdpersonal inom svensk sjukvård.

För mer information ang evenemanget sök på "Demonstrera för våra sjuksköterskor!" på facebook. 


Josefina Kristiansson, Dennis Brodelis, Lina Modin, Louise Olsson, Emelie Thorstad, Fanny Lindholm    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Josefina Kristiansson, Dennis Brodelis, Lina Modin, Louise Olsson, Emelie Thorstad, Fanny Lindholm överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook