Vi kräver en bättre arbetsmiljö i funktionsstödsförvaltningen

Tidningarna skriver om enhetschefernas skrivelse om den ohållbara arbetsmiljön.

Det handlar om kränkningar, en toppstyrd organisation där ledningen använder sig av härskartekniker, rädsla för repressalier. Det handlar om en organisation som helt saknar transparans, där ledningen inte kommunicerar och undanhåller information.

Våra enhetschefer vågar inte skriva under med namn. Av rädsla. Ledningen väljer då att se det som en anonym skrivelse utan slagkraft. De blundar för problemet i sig. 

Ledningen väljer också att skylla problemen på missnöje och rädsla på grund av omorganisationen. Så är inte fallet, rädslan och missnöjet har med sättet att genomföra omorganisationen snarare än omorganisationen i sig. På sättet Förvaltbingschefen styr (även genom sina avdelningschefer).

För att vi på golvet ska få en bättre arbetsmiljö måste även enhetscheferna ha det. De måste ha en acceptabel arbetsmiljö för att kunna, våga och orka arbeta för vår. 

Skriv under för att stötta våra enhetschefer i att arbeta för en bättre arbetsmiljö även för oss. 


Alexandra werelius    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook