Vi kräver bättre framförhållning av Ålandstrafiken än ett par dagar

Namninsamling till Ålandstrafiken

Boende, arbetare, företag, stugägare och andra resenärer på Föglölinjen kräver en bättre kommunikation från Ålandstrafiken. 

Vi anser det i allra högsta grad rimligt att vi ska kunna planera våra liv, vår fritid och vårt arbete med en god tidsmarginal. Det duger inte att den tillfälliga turlistan inför Skarvens dockning i oktober 2023 dyker upp ett par dagar innan den sätts i bruk. Det skapar stress, oro och problem för oss som har våra liv planerade efter turlistan.

Kommunikationen mellan er på Ålandstrafiken och oss resenärer behöver förbättras.

Vi har förståelse för att tidtabellen vid dockning (och andra planerade avbrott) blir annorlunda. Vi har förståelse för att det finns färre bilplatser och att vi tillfälligt behöver anpassa oss. Men vi har inte förståelse för att detta inte kommuniceras till oss i god tid.

  • Vi kräver att information om dockning och andra planerade avbrott ska kommuniceras till oss på fler platser än från Ålandstrafikens hemsida. Förslag: Lokaltidningarna, Föglöbladet, utskick till alla hushåll och betalda annonser i sociala medier. Vi vill inte få den mesta informationen i andra hand via privata Facebookgrupper. Vi vill ha information från Ålandstrafiken och vi vill att den ska nå ut till oss. 
  • Vi vill att den tillfälliga tidtabellen ska vara färdig i god tid innan den sätts i bruk, samt att den kommuniceras till oss när den är färdig.
  • Vi vill samtidigt ha tydlig information om hur bussarna ansluter den tillfälliga tidtabellen.
  • Det ska finnas en kommunikation med de företag som driver tung trafik till Föglö. Kostnaderna för de företagen blir stora när de inte kommer med färjan och köerna blir långa. Detta kunde undvikas genom en god framförhållning och god kommunikation från Ålandstrafiken. Många projekt och leveranser kan planeras annorlunda bara företagen får veta att det behövs.   

Föglö den 3.10-2023