Undersköterskor måste få bättre arbetsvillkor

Våra undersköterskor sliter i vården, äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten. De har sämre arbetsvillkor men gör ett ovärderligt arbete för att välfärden ska fungera.
 
Samtidigt som många älskar sitt arbete och fortsätter i yrket fram till pension så ser vi en oroväckande utveckling av långtidssjukskrivningar och brist på arbetskraft. Det är dessutom betydligt färre i dag jämfört med förr som utbildar sig till undersköterskor. Det riskerar att leda till förvärrad arbetskraftsbrist, kompetensbrist och ökad press på de undersköterskor som är kvar i yrket.

Vi vill införa :

Bättre arbetsvillkor till alla undersköterskor

Anställa flera undersköterskor

Plocka bort delade turerna

Låt proffsen vara proffs – avskaffa minutscheman i hemtjänsten

Höja lönerna

Öka andelen tillsvidareanställda till 90%.
Inom äldreomsorgen är idag bara 77 procent tillsvidareanställda. I den privat utförda äldreomsorgen är andelen ännu lägre, 67 procent

Öka andelen utbildningsplatser för att utbilda flera undersköterskor

Tillsamamns kan vi nå en förändring! 

Tamam Abou Hamidan (S)

Mikael kjellberg (S) 

Eva Johnsson (S) 

Sophie kjellberg (S) 


Tamam Abou Hanidan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tamam Abou Hanidan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...