VI KRÄVER ATT CHALMERS HÄVER FÖRBUDET MOT POLITISKA MANIFESTATIONER OCH AFFISCHERING

ETT LÄROSÄTE SKA INTE MOTVERKA FRI DEBATT
 
Tisdagen 14 november beslutade Chalmers rektor att förbjuda politiska manifestationer och affischering på campus och i Chalmers lokaler.
 
Vi står inte bakom detta beslut och kräver att förbudet hävs!
 
Ett universitet är en samlingplats för utbildning, idéutbyte och debatt. Genom att förbjuda politiska manifestationer och affischering begränsas studenternas möjligheter att uttrycka olika åsiker. Att manifestera är inte likgiltigt med att bryta mot lagen och kränka folkgrupper. Historiskt sett har demonstrationer och manifestationer gjort stor skillnad, att förbjuda detta är lika med att tysta 11000 studenter och 3000 anställda.
 
Din underskrift behövs.
 

Kom ihåg att bekräfta ditt svar i inboxen!

 

Eng: 

On Tuesday, 14th of November, Chalmers made the decision to ban political manifestations and postering on campus and in all of Chalmers premises. 

We do not stand by this decision. 

Your signature is needed. 


Studenter på Chalmers    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Studenter på Chalmers lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...