Vi kräver att ändringen av detaljplan 13:21 upphävs och att Sandskogen bevaras som den är

Kävlinge kommun vill detaljplanera en tomt i Sandskogen som idag är planerad som grönområde. Vi som är boende i området är oroliga för detaljplanens inverkan på miljön och djurlivet i området. 

Detaljplanen avser en kraftig förtätning på tomt 13:21 jämfört med hur resten av Sandskogen ser ut. 

Vi är tacksamma om ni kan skriva på för att hjälpa oss att bevara miljön i Sandskogen. 


Hillevi Hemphälä    Kontakta namninsamlingens skapare