Vi kämpar för schyssta apptaxipriser! / We fight for fair app-taxi fares!

IMG_00942.pngPetition: Skriv under för schyssta taxipriser! (ENGLISH BELOW!)

Hur skulle det kännas för dig om din inkomst halverades inom 10 år? Detta är inte hypotetiskt för apptaxichaufförer i Sverige – det är den hårda verkligheten på grund av de ohållbara prisstrategier som används av jättar som Uber och Bolt.

Vad händer? Sedan Uber (och senare Bolt) etablerades i Sverige 2014 tjänar apptaxichaufförer nu, i 2024, 53 % mindre per resa. Trots att andra kostnader skjutit i höjden – exempelvis bränsle med 50 %, trängselskatter med 125 %, har priserna på resorna rasat under de senaste tio åren.

Varför ska du bry dig? Detta är inte bara ett taxiförarproblem; det handlar om rättvisa och hållbarhet i vår lokala och nationella ekonomi. Idag drabbar det dem, imorgon kan det drabba vem som helst av oss.

Din respons? Skriv under vår namninsamling för att kräva rättvisa löner för taxiförare. Det är ett ställningstagande för rättvisa, som säkerställer att taxiförarna får rättvist betalt för sin viktiga tjänst.

Påverkan? Din signatur stöder kampen mot exploatering. Tillsammans kan vi kräva förändring och kämpa för en rättvisare framtid för alla.

Skriv under nu och gör verklig skillnad!

2014-2023.pngjämförelse.png

Petition: Sign for fair app-taxi fares!

How would you feel if your income was slashed by half within 10 years? This isn't a hypothetical question for app-taxi drivers in Sweden – it's the harsh due to the unsustainable pricing strategies employed by giants like Uber and Bolt.

What’s happening? Since Uber (and later Bolt) established in Sweden in 2014, app taxi drivers now, in 2024, earn 53% less per trip. Despite other costs skyrocketing – fuel up by 50%, congestion taxes by 125% – fare prices have plummeted, not risen, in the last ten years.

Why care? This isn’t just a taxi driver issue; it’s about fairness and sustainability in our local and national economy. Today it's them, tomorrow it could affect any of us.

Your action? Sign our petition to demand fair wages for drivers. It’s a stand for justice, ensuring drivers are paid fairly for their essential service.

The impact? Your signature supports the fight against exploitation. Together, we can demand change and fight for a fairer future for everyone.

Sign now and make a real difference!


John van Dinther - Taxiunionen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att John van Dinther - Taxiunionen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...