Vi har fått nog nu

Vi har fått nog av att kvinnor och barn utsätts för våld, trakasserier och övergrepp. Vi har definitivt fått nog av att de efter sin utsatthet, åter ofta utsätts av samhället.

Här följer några av de mänskliga rättigheterna som borde/ska följas för att inte bryta mot dem. 
Källa/ Amnesty

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  2. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
  3. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp.  
  4. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

1. Vi kräver att lättare få igenom besöksförbud för att skapa bättre trygghet. Brott mot besöksförbudet ska leda till hårdare straff. 

Idag blir många kvinnor med barn utförsäkrade när de lämnar sin våldsamma man. De får därefter inget ekonomiskt bistånd då de inte sökt arbete. Ofta görs en orosanmälan av pappan eller socialtjänsten och barnet/barnen placeras ofta hos den ickedömda pappan. Kvinnan som levt i utsatthet förlorar allt och utsätts igen, då av samhället. 

2. Vi kräver att försäkringskassan och socialtjänsten samarbetar för att säkra mammans och barnens ekonomiska situation och rättigheter. Särskilt öronmärkta medel för detta och en plan med hjälp för att komma tillbaka på kvinnan villkor. 

I en uppskattning bedömer EIGE (Europeiska jämställshetsinstitutet) att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige 43 miljarder kronor om året på samhällsnivå. 


Regeringen har för 2020 beräknat 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Källa: Regeringen

3. Vi kräver att mer medel tillsätts, både för att ta hand om alla de kvinnor som utsatts för våld, för förebyggande åtgärder, samt för alla de barn som växer upp med våld i nära relation. Om vi fortsätter nedprioritera dessa områden så kommer vi inte bara förlora fler liv och skapa mer psykisk ohälsa, vi kommer också öka kostnaderna ännu mer. 290 miljoner kan aldrig matcha 43 miljarder.

 

Vi har 800 gömda kvinnor i landet då myndigheter anser att de riskerar att dödas av sin man. Hotbilden är så allvarlig att skattemyndigheten beviljat dem särskilt skydd. Hur kan vi glömma dem och varför hålls kvinnan inlåst och borta från samhället och inte de män som hotar att döda dem? 

4. Vi kräver att beslutsfattarna lyssnar på alla kvinnors röster, berättelser och rop på hjälp, och lägger en långsiktig plan för en noll-vision, men en snabbare hantering av ärenden. 

5. Det är dags att mäns våld mot kvinnor följer en straffskala som är relativ för brottet som ofta leder till ett livslångt psykiskt lidande, inte allt för sällan med skador som gör att hon aldrig kommer tillbaka till ett normalt liv. 

Vi räknar med att ha tillräckligt många röster för att överlämna en namninsamling till riksdagen i april. 

Skriv på och sprid ordet  

#VIHARFÅTTNOGNU 


Vi har fått nog nu - Maria Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Vi har fått nog nu - Maria Andersson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...