"Vi är emot att buss 67 slutat trafikera Solna!

Vi vill att bussen fortsätter trafikera såsom tidigare.

Indragningen av busslinjen har protesterats av samtliga politiska partier i Solnas kommunstyrelse, men Regionen har inte tagit hänsyn till Solnas synpunkter.

Som skäl anges omfattande arbeten vid Karolinska, men merparten av dessa arbeten är redan färdigställda.

Den argumentationen håller inte.

Beslutet är inte väl genomtänkt och försvårar såväl kopplingen Frösunda-Solna centrum, samt Solna station - Nya Karolinska.

Stora reseströmmar nyttjar även bussen i riktning mot Nya Karolinska från Odenplan.

De linjer som delvis skulle kunna ersätta buss 67 på Solnavägen har inte heller fått utökad trafikering.

Det finns för närvarande ingen möjlighet att med en direktförbindelse nå Nya Karolinska via centrala Solna med kollektivtrafik, utan endast till Gamla Karolinska som är en verksamhet under avveckling.

Ge solnaborna, stockholmarna och pendlarna tillbaka busslinje 67!"


Susanne Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Susanne Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...