Västtrafik måste vara transparanta och redovisa turlista och kapacitet nu!

Kommer du med på båten åren 2025 – 2040? För många blir det tveksamt! Vi kräver öppenhet. Västtrafik måste tydligt informera om sina planer för skärgårdstrafiken!

Den ”Förstudie inför upphandling Trafik 2025 Södra skärgården” som publicerats har många brister och det går inte att klart utläsa vilka försämringar som kommer att drabba oss i skärgården. Våra politiker reagerar inte och kräver inte den öppenhet som måste föregå en upphandling av båttrafiken. Låt oss gemensamt ställa krav på de som undanhåller oss information.  

Skriv under detta upprop så skickar vi det till dem innan de tar sina slutliga beslut som innebär försämringar för oss!  

I vårt öppna brev 2023-05-29 påtalade vi att förslaget leder till:  

-        Fler båtbyten -        Kapacitetsbrist Styrsö Bratten - Köpstadsö - Saltholmen och omvänt

-        Kapacitetsminskning Brännö Rödsten - Asperö Norra – Saltholmen och omvänt

-        Färre möjligheter att ta sig mellan öarna

-        Trafik till Knarrholmen och Stora Förö endast via Styrsö Bratten  

Av förstudien framgår det att vi dessutom riskerar att:  

-        Att inte komma med båtarna för att de är fullsatta. Detta beror på att man planerar att sätta in snabbåtar med betydligt mindre kapacitet (200 passagerare) än de båtar som nu används. Vrångö, Donsö, Styrsö och Köpstadsö ska bara trafikeras med dessa mindre båtar.  Dessutom ska resande från Styrsö Tången byta båt på Styrsö Bratten, vilket ökar antalet passagerare jämfört med idag. För resande mot stan kommer detta främst att drabba de som reser från Styrsö Bratten och Köpstadsö mot Saltholmen, men från Saltholmen kommer alla att riskera att inte komma med. Dessutom planerar man att sätta in extra långa spårvagnar på linje 11, vilket ytterligare ökar risken för fullsatta båtar.  

-        Att det inte kommer någon båt när vädret är dåligt.  Snabbåtarna är betydligt känsligare för starka vindar och klarar inte att gå i is. Det räcker med att det flyter ner isflak från älven för att det ska bli stora problem. Idag finns det flera båtar som klarar detta och som vid behov kan ersätta de två snabbåtarna.  

-        Få färre turer under högtrafik. Vi har redan i dag för få turer under högtrafik.  

-        Ökad trafik på vägarna på Styrsö och stora parkeringsproblem på Styrsö Bratten. Sannolikt kommer inte alla som nu reser från Styrsö Tången att vilja byta båt, utan väljer att istället köra till Styrsö Bratten. Detta kommer att innebära fler fordon på vägarna och ett ökat behov av parkeringsplatser på Styrsö Bratten. Vidare kommer alla planerade byten på Styrsö Bratten att leda till kaos då utrymmet på Styrsö Bratten är begränsat, och där det dessutom pågår frakttrafik på en del av hamnytan.  

-        Sämre möjligheter att få med oss bagage och cyklar. Mindre båtar betyder också mindre plats ombord. Vi behöver även i fortsättningen kunna ta med oss saker på båten, som man som stadsbo vanligtvis lägger i bagageluckan och kör ända fram till dörren. Många av oss vill också kunna ta med oss cyklar på båten.  

-        Cafébåtarna försvinner och därmed en positiv faktor för turism och arbetstillfällen i skärgården. För en levande skärgård är varje arbetstillfälle viktigt! Det är också dessa båtar som har stor kapacitet och som klarar hårda vindar och is, vilket gör att de borde utgöra stommen i trafiken.   Vilka av alla dessa faktorer som var och en ser som negativa varierar sannolikt, men genomförs planerna kommer vi alla att uppleva försämring av trafiken jämfört med idag.  

 

Vi behöver inte en försämrad båttrafik!

Vi behöver en förbättrad båttrafik för skärgårdens framtida utveckling!  

 

Vi ber dig därför skriva under detta upprop för att visa beslutsfattarna att det finns en stor oro och ett stort missnöje med det som presenteras och det som inte presenteras i förstudien. Namninsamlingen avslutas 2023-06-26 och kommer under V 26 lämnas in till Västtrafik.  

Gå in på länken och skriv under: https://www.skrivunder.com/vasttrafik_maste_vara_transparanta_och_redovisa_turlista_och_kapacitet_nu        

 

Södra skärgården i samverkan (SSIS).

Ordförande Gustaf Asplund.  

 

                     

Länk till Förstudien: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/469a9a00-571f-46f4-a38d-7627afc36275/F%C3%B6rstudie+inf%C3%B6r+upphandling+av+f%C3%A4rjetrfik+i+S%C3%B6dra+sk%C3%A4rg%C3%A5rden_230201.pdf?MOD=AJPERES    

Länk till SSIS öppna brev till Västtrafik: https://livskraftigskärgård.se/wp-content/uploads/2023/05/Oppet-brev-till-Vasttrafik.pdf


Södra skärgården i samverkan.    Kontakta namninsamlingens skapare