Västtrafik behöver införa ö-kort i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård

Bild_till_namninsamling1.jpg

Ö-kort

Vi som skriver under den här namninsamlingen vill att Västtrafik inför ö-kort i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård innan turistsäsongen 2022. Ett ö-kort ska inte kosta något extra, men ska ge förtur till vissa grupper i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård. Vi vill förslagsvis att följande grupper ska kunna få tillgång till ett ö-kort:

  • De som är folkbokförda på någon av öarna i Göteborgs södra skärgård.
  • De som är boende med sommarhus på någon av öarna i Göteborgs södra skärgård.   
  • De som arbetar inom olika verksamheter på någon av öarna i Göteborgs södra skärgård.

Därför behövs ö-kort

Sedan flera år tillbaka har det under turistsäsongen funnits problem i kollektivtrafiken i Göteborgs södra skärgård som påverkar de som bor och verkar i skärgården negativt. Här nedan förklarar vi varför ö-kort behövs.  

Ger förtur till de som behöver det

De allra flesta som åker ut till södra skärgården, oavsett de som bor och verkar där eller turister, tar sig dit med Västtrafiks kollektivtrafik. Under turistsäsongen ökar antalet dagsturister i så hög grad att det leder till att ovan nämnda grupper som behöver ta sig ut till öarna riskerar att missa båten på grund av platsbrist. Eftersom båtarna går cirka en gång per timma på vardagarna och en gång varannan timme på helgerna blir detta problematiskt. Genom att ha ö-kort som ger förtur till de resenärer som verkligen måste resa i södra skärgården skulle Västtrafik kunna förebygga det här problemet.

Ökar chanserna till en levande skärgård

När resenärer i ovan beskrivna grupper missar båten skapar det problem som är både kort- och långsiktiga. De kortsiktiga problemen är till exempel att matvaror blir dåliga, att föräldrar inte kan komma till förskolorna i tid, att fritiden efter arbetet kortas ner och att det skapar hälsoproblem i form av ökad stress och frustration före, under och efter resan. De kortsiktiga problemen leder på sikt till att färre personer vill flytta ut till skärgården, och att fler väljer att inte bo kvar och till exempel skaffa familj. En allvarlig långsiktig följd av hur kollektivtrafiken inom Göteborgs södra skärgård ser ut idag blir alltså en avfolkning. Om det fanns ö-kort skulle däremot inte några av dessa problem finnas, och bidra till en mer levande skärgård på sikt.     

Skapar utvecklingsmöjligheter

Ett ö-kort skulle kunna vara lösningen för att undvika trängseln på terminalområdena, främst på Saltholmen men även på öarna. Med ett ö-kort skulle Västtrafik få möjlighet att ordna någon form av turordning på terminalområdena i södra skärgården och på Saltholmen, så att de med ö-kort får gå ombord först. Vid en sådan lösning är det viktigt att ta hänsyn till väderskydd, sittplatser och möjligheterna för av- och pålastning av varor som grupperna ovan har behov av.

Det här händer nu

När vi har nått tillräckligt antal namnunderskrifter i den här namninsamlingen kommer vi att skicka in det här underlaget till Västra Götalandsregionens regionfullmäktige, Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, Göteborgs Stads kommunfullmäktige och Göteborgs Stads trafiknämnd, med ett krav på att införa ö-kort hos Västtrafik.


Annica Kristensson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Annica Kristensson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...