Vårdnadshavare i åk1

Hej styrelsen och ledning.

Under fredagens veckobrev meddelades vi föräldrar att klassen till HT24 kommer bli en 1-2a och därmed slås ihop med nuvarande Förskoleklass.

Samtliga vårdnadshavare till barn i nuvarande åk1 är emot detta beslut.

Vi anser att nuvarande åk1 är en grupp som fungerar fint tillsammans.
Vi vet att förskoleklassen har ett omfattande behov av resurser. Vi vet även att förskoleklassen har problem med att få studiero och en fin gruppsammanhållning.
Vi är eniga i att det inte kommer gynna varken våra barn eller de barnen som går i förskoleklass att öka på elevantalet ytterligare i en grupp med redan stora behov av stöd.

Vi anser heller inte att en klass på 27 barn är en liten klass, det är nästan samma antal som i den kommunala skolans åk1.

Efter samtal med administrationen på Tungelsta skola har vi fått reda på att det diskuterats att klassen där ska ha två mentorskap till nästa läsår för att kunna tillmötesgå barnen då man anser att en klass på 29barn är en STOR grupp. Detta i en klass med alla barn i samma ålder som jobbar mot samma mål.

Vi föräldrar ställer oss eniga mot detta beslut och vill:
I första hand behålla klassen som den ser ut Idag.

Då detta är en icke vinstdrivande skola med en gedigen budget kanske man bör titta på att använda sig av den nu för att tillmötesgå behoven hos elever, lärare och vårdnadshavare (som annars riskerar att byta skola).

Är detta inte möjligt vill vi ha ett möte snarast där vi får vara med och diskutera alternativ, då en 1-2a inte är ett alternativ för oss.
Med vänlig hälsning, vårdnadshavare i åk1.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Matilda kan se all information jag lämnar i detta formulär.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...