Värdera vår erfarenhet och vår kompetens!

Vi utgår ifrån, med omedelbar verkan, att våra löner höjs till minst ingångslön och att vi får detta retroaktivt från 1 januari 2017 samt att vi ska ingå i 2017 års lönerevision och därmed lönesättas individuellt.

/Berörda sjuksköterskor som arbetar på Norrlands universitetssjukhus.