Vår rätt till vatten i Flodabygden!

Kycklingproduktion om 1 800 000 slaktkycklingar årligen planeras byggas på 9 hektar vid Älgsjötorp utanför Flodafors i Katrineholms kommun. Det är inte bara dig det berör. Det handlar även om dina barn och barnbarn. Myndigheterna har inte undersökt om vattnet kommer att räcka till oss alla. Varken nu eller inom en framtid. Det måste de göra!

Vi som berörs bor längst ett brett bälte från Svalobviken ned mot Fjällskäfte, vidare mot Lindbro, Sköldinge, Rocklunda och fortsatt väster ut.

Vi kräver att myndigheterna tar sitt ansvar och undersöker följande:

- Kommer vi, våra barn och barnbarn, ha tillgång till sötvatten i brunnarna i vår byggd inom en nära framtid?
Vårt område kallas i geologiska sammanhang för att vara "Under Marina Gränsen". Dvs vi riskerar att få saltvatten i vårt dricksvatten i och med att klimatpåverkan förändrar vår tillgång till grundvattnen/dricksvatten. Denna process har redan påbörjats.

- Vi vill veta om vi, våra barn och barnbarn, kommer att ha tillgång till dricksvatten! Vi kräver att myndigheterna ser till att en grundlig vattenutredning utförs innan Miljöprövningsdelegationen beviljar start av kycklingproduktionen.
15000 kubikmeter eller 15 miljoner liter årligen beräknar bolaget att produktionen kommer att förbruka om en av de två tomter byggs. Det saknas en utredning som visar om grundvattnet kommer att räcka till åt hushåll, jordbruk och olika verksamheter i byggden. Efter ett telefonsamtal med grundvattenexpert på SGU bekräftades att närmsta grannens djupborrade brunn garanterat kommer att sina i samband med att verksamheten kommit igång. Hur många andra kommer att få sina brunnar torra? Och hur ser förloppet ut innan vattnet minskar för dej som bor längre bort? Ingen myndighet har undersökt det. 

- Utan vatten  sjunker fastighetspriserna dramatiskt. Hur ser myndigheterna på ansvaret?

- Utan vatten, kan vi erbjudas kommunalt vatten? Vem bekostar i så fall framgrävning och alltövrigt som då kommer att krävas? Hur ser myndigheterna på ansvaret?

- Hur negativt kommer de ekologiska och kemiska vattensammansättningarna påverka Natura 2000-området Himlingeåsen och Kyrksjön!
Kyrksjön är en naturligt övergödd sjö som tillsammans med Himlingeåsen bildar ett rikt art- och växthabitat med stort rikintresse. I Länsstryrelsens bevarandeplan (Dnr. 511-158-2019) står att det sämsta för området bl a är reglering av sjöns vattennivå och/eller vattenuttag som medför en sänkt vattennivå, djurhållning som orsakar betydande läckage av näringsämnen till sjön, sådant som kan leda till ökad belastning av humusämnen, partiklar eller förändrad hydrologi, utsläpp från punktkälla t ex verksamhet, nyttjande av vägar som kan orsaka grumling och utsläpp av näringsämnen samt miljöförstörande ämnen i diken och vattendrag uppström. Allt detta är sådant som drastiskt kommer att påverka denna unika och skyddade miljö genom  kycklingproduktionen. Ändå är området inte nämnt i miljöprövningen hos Länsstyrelsens Miljörövningsdelegation. Länsstyrelsen är samtidigt de som ansvarar för området bla genom Mljöbalken och Vattenförordningen. Men inte i detta fall.

 

TACK FÖR DITT STÖD FÖR VÅRT VATTEN I FLODABYGGDEN!

TACK FÖR DIN UNDERSKRIFT!

 

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Eva Jansson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook