Välkomna utlandssvenskarna hem igen.

namninsamling_utlandssvenskar.jpgVi anser att svenska medborgare som bor utomlands och som flyttar hem till Sverige med sina partners och/eller barn, bör bli undantagna från den tillfälliga lagen om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd.

Lagen inriktar sig på sökande som redan har sin partner i Sverige och som är flykting eller skyddsbehövande i övrigt. Inte utlandssvenskar som har jobb, bostad, liv, i ett annat land, och som vill återvända hem som en enad familj. Vi finner det direkt skrämmande, ja till och med avskräckande, att svenska medborgare kan bli nekade en återflytt till Sverige med sin familj pga Migrationsverkets bedömning av storleken på ens bostad, ens inkomst eller förmögenhet.

Den tillfälliga lagen innebär att det är omöjligt för hemvändande svenska medborgare att flytta hem med sina partners som är icke-EU-medlemmar, då den svenska partnern är tvungen att visa på boende och inkomster i Sverige innan den utländska partnern kan beviljas uppehållstillstånd; en process som Migrationsverket i skrivandets stund säger komma ta 13-19 månader. 

Detta innebär i praktiken att den svenska medborgaren måste lämna sin partner och flytta hem till Sverige och etablera sig först; man måste kunna visa att man har en tillräckligt stor bostad (med minst 1-års kontrakt) och en inkomst stor nog att försörja båda. Den utländska partnerns inkomst eller förmögenhet räknas inte, även om den skulle vara högre än den svenska partnerns. Den svenska medborgaren skall alltså etablera sig i den svenska arbetsmarknaden med en fast anställning där en viss summa skall återstå av inkomsten när boendekostnaden är avdragen. 

För att beviljas tillstånd måste den utländske partnern vistas i sitt hemland. Processen tar upp till två år. Finns det minderåriga barn med i bilden, måste alltså barnen separeras från sin ena förälder i värsta fall i upp till två år. Vi ser att detta är närmast trakasserier av svenska medborgare och att det strider mot Barnkonventionen, som blev lag i Sverige 1 januari 2020. 

I lagtexten och i förarbetena från 2016 och 2019, när lagen förlängdes, nämns aldrig något om utlandssvenskar som vill flytta hem med sin familj. Lagen är helt klart stiftad för att minska antalet asylsökande och inte för att försvåra för svenskar som vill flytta hem. Vi är nu istället en bortglömd grupp som innefattas av samma regler som asylsökande. 

Vi föreslår att följande tre punkter ändras omgående i den nuvarande tillfälliga lagen:

  • En separat och prioriterad ansökningskategori hos Migrationsverket: ”att flytta med svensk medborgare”.

  • Att en icke-EU-medborgare kan vara bosatt tillsammans med sin partner i Sverige medan ärendet behandlas.

  • Att svenska medborgare undantas från försörjnings- och bostadskravet om ej dess nödvändighet kan påvisas.


Denna namninsamling kommer lämnas över till Migrationskommittén inför dess möte den 7 juli 2020. 


Karin Rosenquist-Schager    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Karin Rosenquist-Schager kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...