Våldtäktsmän ska inte belönas, jag vill att regeringen tillsätter en ny JK!

Ny utredning visar att justitiekanslern (JK) gjorde allvarliga juridiska fel i ersättningen till våldtäktsmannen - Sverige kan inte ha en JK som belönar våldtäktsmän, regeringen måste tillsätta en ny. 
 
Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, har i en rättsutredning konstaterat att JK gjort juridiskt felaktiga val som mer än dubblerade ersättningen till en våldtäktsman. Sverige kan inte ha en så oskicklig och omdömeslös JK. Stöd kravet på att regeringen ska agera ansvarsfullt och tillsätta en ny JK. Sker inte det riskerar Sverige att fortsätta belöna våldtäktsmän. Om du håller med, skriv under denna namninsamling.
 
Bakgrund
En man dömd för två grova våldtäkter fick 840 000 kr i skadestånd enligt ett beslut av JK. Orsaken var att våldtäktsmannen satt 14 månader längre i fängelse än det straff på 18 månader som han skulle ha suttit, efter att Högsta domstolen bedömt hans ålder som lägre än vad hovrätten gjorde. Skadeståndet motsvarar 60 000 kronor skattefritt per felaktigt frihetsberövad månad. 
 
JK:s beslut har orsakat en av de största protesterna mot en myndighets agerande i sveriges historia. 230 000 personer har skrivit under en namninsamling mot beslutet. JK har försvarat sig med att påstå att lag och praxis gjort att ersättningen inte kunde beslutas till ett lägre belopp. Professor Radetzkis utredning visar otvetydigt att JK endera är okunnig om förhållandena i ärendet, lagen eller ljuger.
 
Sverige kan inte ha en JK som av okunskap eller någon annan orsak belönar våldtäktsmän. Regeringen kan och måste tillsätta en ny JK. Sker inte det riskerar JK:s beslut bli vägledande och våldtäktsmän och andra grova brottslingar kan då fortsätta att belönas.
 
Professor Markus Radetzkis rättsutredning hämtar du på
 
 

Se Uppdrag granskning "Våldtäktsmannen och skadeståndet"
 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Uppropet NY JK lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...