Vaktmästaren som blev skjuten ska politiker ta ansvar för

Vaktmästaren som blev skjuten under sitt arbetspass av GM som skulle varit omhändertagen av Malmö Stad, vilket inte skedde, har blivit nekad bostadsanpassning. 

När detta inte är klart kan han inte lämna instutionen.

Han är lidit tillräckligt med att bli utsatt för detta, så myndigheter i dagens Sverige, ta ert ansvar. Ge honom de resurser han behöver för att iaf komma till sitt hem.