Väg 276, Anlägg en gång-och cykelväg med ridstig utefter vägen!

Riksväg 276, vi vill att det anläggs en gång- och cykelväg med ridstig utefter vägen mellan Åkersberga och Norrtälje.

Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten, främst för de oskyddade trafikanterna på 276'an.

Riksväg 276 mellan Åkersberga och Norrtälje är farlig att vistas på för de oskyddade trafikanterna som måste ta sig fram tillsammans med all övrig trafik på själva körbanan.Vägen är starkt trafikerad, bilarna kör fort, det finns inga trottoarer och vägrenen är i princip obefintlig.

Trots detta så utsätter sig många människor ändå för stor fara genom att promenera, jogga, cykla och rida utefter vägen därför att det inte finns andra alternativ.

Det är förenat med obehag och direkt fara när bilar ska passera de oskyddade eftersom bilen då måste förflyttas en bra bit över på motsatta körbanan för att kunna passera säkert. Hastigheten är hög och sikten är oftast inte optimal, blir det då samtidigt ett möte med annat fordon så är olyckan ett faktum.

Det finns i dag ingenstans för fotgängare, motionärer, cyklister och ryttare att ta sig fram på ett säkert sätt i riktning mot Åkersberga eller Norrtälje.
 Många människor bor i närheten av 276'an och de måste ge sig ut på den så snart de ska någonstans. Idag är det endast säkert nog i en bil.

Samhället påbjuder i ord att vi ska lämna bilen hemma och ta cykeln till jobbet.
Samhället påbjuder också att vi ska motionera mer, promenera, springa, cykla, rida mm.

Det är samhällets ansvar att se till att även vi som bor utanför tätorten ska kunna göra det på ett säkert och tryggt sätt.

 

Vi vill härmed uttrycka behovet av och önskemål om en gång- och cykelväg med ridstig utefter riksväg 276 .