Stoppa byggplanerna - Utveckla hela Älgbostad till ett kultur- och fritidsområde

älgbostad.jpgI samband med att detaljplanen för Älgbostad ställs ut på granskning startar föreningen Älgbostads vänner en namninsamling - ett Folkinitiativ för att samla de Nykvarnsbor som vill se kommunens ursprungliga planer för Älgbostad förverkligade.

 

 Jag stödjer folkinitiativet att utveckla hela Älgbostad till ett kultur- och fritidsområde

 

Efter att du skrivit under får du ett mejl för att bekräfta din underskrift på namninsamlingen "Stoppa byggplanerna - Utveckla hela Älgbostad till ett kultur- och fritidsområde". Med det är du med i insamlingen.

Läs mer på:

1. Älgbostads vänner på Facebook

2. Tjänsteskrivelse 2009-10-13 Förköpsprövning Dnr KS/2009:256

·  Det finns ett stort behov av att utöka det populära Hökmossbadet speciellt med tanke på de utbyggnadsplaner som finns i tätorten.

·  Viktigt att värna allmänhetens tillträde till området.

·  Delar av fastigheten bör bevaras som en ”grön kil” med tanke på utbyggnadsplanerna i närområdet.

·  Delar av fastigheten planeras att tas i anspråk för att tillskapa en gång- och cykelväg till Jägarskogens naturreservat.

3. Detaljplanen: Diarienummer KS/2015:437


Åke Andersson 070 495 31 61, Tomas Östlund 070 584 78 61, Christer Olsson 073 224 57 32    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Åke Andersson 070 495 31 61, Tomas Östlund 070 584 78 61, Christer Olsson 073 224 57 32 överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook