Utred vaccinskandalen!

"Varför framhärdade svenska myndigheter med Pandemrix?", frågade professor Tore Scherstén nyligen i tidskriften  Medicinsk Access.

Varningar om biverkningar från adjuvanter var väl kända i god tid före beslut om massvaccinering. Massvaccineringen i Sverige med Pandemrix har orsakat narkolepsi hos över hundra unga människor i Sverige och kan komma ge upphov till fall av Guillain Barrés Syndrom. Det är en skandal, i klass med Neurosedynskandalen på 60-talet.

Vi kräver att regeringen tillsätter en utredning med oberoende experter med uppdrag

  • att utreda hur beslutsprocessen om massvaccinering gick till
  • att ge förslag på regelverk som ska hindra politiker och hälsovårdsmyndigheter från att göra allvarliga felbedömningar i framtiden.