Utbyte på läkarprogrammet

Vill du som går på nya läkarprogrammet söka utbyte? Då är det viktigt för dig att läsa det här.

 

Just nu är det ett stort problem att läkarstudenter på det nya läkarprogrammet nekats göra utbyte under termin 6, då läroplanerna för de kliniska terminerna inte färdigställts i tid. Detta är en trend som riskerar att fortgå under resterande terminer och kan även drabba studenter som går T4 och neråt.

 

Vi är en grupp läkarstudenter från T5 och T4 som vill se en förändring - vi vill att frågan ska prioriteras och tas på allvar. Med stöd av läkarsektionen vill vi driva frågan att återinföra utbyte för T6 inom snar framtid liksom kommande terminer T7, T9, T10 och T11. Många av oss har sökt till Karolinska Institutet för dess utbytesmöjligheter runtom i världen. Att marknadsföra sig som en universitet med goda internationella kontakter anser vi är att ge oss studenter falska förhoppningar.

 

Vi vill inte längre höra tvetydigheter kring när/om vi kan söka utbyte. Vi läkarstudenter på Karolinska institutet vill se att kursansvariga fattar ett beslut och ger oss ett svar nu. Vill du stödja denna process? Den 2/10 hålls ett möte där denna fråga uppmärksammas, och då är det viktigt att vi kan lyfta hur många läkarstudenter som vill se en förändring. Skriv under!


Teresia Tollstern Landin (T4)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Teresia Tollstern Landin (T4) lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...