Upprop/nödrop från Sveriges fårbönder

Enligt Rovdjurspropositionen, beslutad av Riksdagen, ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras i någon del av landet på grund av rovdjurförvaltningen. Vidare ska socioekonomiska hänsyn tas. Vi kräver att landets myndigheter följer dessa beslut. Enskilda tjänstemän får inte tillåtas att tolka lagar och driva principer efter eget tyckande.

• Samhället måste hjälpa till ekonomiskt med förebyggande åtgärder.
• Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Risken för kommande skador ska vägas in. Svensk lagstiftning ställer, enligt den snart hundra år gamla Lag om ägofred, krav på att djurägaren ska ”hålla sådan vård om dem att de inte kommer in på annans ägor”. Detta är vad lagen kräver av djurägare och skyddsjakt kan därmed inte villkoras utifrån hur angripna djur har varit inhängnade.
• Full ersättning för de kostnader ett angrepp för med sig. Även kostnader för kadaverhämtning ska ersättas.
• Sveriges djurägare ska bli trodda, respekterade och väl bemötta.

Detta måste gälla alla fårägare i hela Sverige, det ska inte spela någon roll var man bor.

Svenska Fåravelsförbundet 11 maj 2018


Svenska Fåravelsförbundet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook