Upprop: STÄNG SKOLORNA! Stoppa coronaviruset

IMG_20200311_0647451.jpg

Antalet fall av coronavirus ökar, i världen och i Sverige. Viruset är en betydande livsfara för stora delar av befolkningen, och mycket kring spridningen är ännu inte klarlagt. 

Att svenska skolor hålls öppna gör så att barn, familjer och samhället utsätts för onödiga risker. Det påverkar även elevernas studiero och personalens rätt till en säker arbetsmiljö. 

Våra liv består av kontakt över generationsgränserna. Så när unga smittas är det även ett hot mot äldre. Det ser likadant ut för många andra riskgrupper. Viruset är livsfarligt för den stora del av befolkningen som är äldre, liksom personer som har astma, diabetes, cancer, hjärtsjukdom eller andra hälsoproblem. Vi kan inte äventyra alla dessa människors tillvaro, istället bör skolorna stängas för en period. 

Vi ser att europeiska länder agerar genom att t.ex. stänga ner skolor och förbjuda större folksamlingar. Samtidigt införs försiktighetsåtgärder inom näringslivet, såsom inställda möten och förändrade arbetssätt. Vi är därför djupt oroade över att svenska myndigheter tycks arbeta mer reaktivt än proaktivt.

Smittspridning i skolan får inte förminskas till ett individuellt ansvar. Vi kräver att våra folkvalda och ansvariga myndigheter agerar utifrån en helhetssyn.

 

Vi kräver:

Att svenska skolor ska stängas ner under en lämplig period.

Att skolor ska utarbeta ett sätt för barnen att ta till sig av undervisning på alternativa sätt. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Stäng skolorna kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...