Upprop mot splittringen av ungkulturhus Gurrabergs verksamheter

Gurraberg är idag en centralt placerad mötesplats i Gustavsberg för ungdomar i åldrarna 13-25 år med verksamhetslokaler för kulturverksamhet (dans, sång, studio, bio, sällskapsrum, kök, bildsal biosal och scen). Personal är tillgänglig för att bolla idéer och ge värdefull stöttning. Gurraberg ger många ungdomar möjlighet att förverkliga sina idéer. Det är en ovärderlig mötesplats med väl anpassade lokaler för kreativ verksamhet. Gurraberg är också en viktig mötesplats för unga vuxna mellan 18-25 år, som ger delaktighet och framtidstro.

Dagens verksamhet på Gurraberg har en stor bredd. Dessutom riktar sig Gurraberg inte bara till ungdomar i åldern 13-17 år, utan även till en något äldre målgrupp av unga vuxna. Många ungdomar kommer dit, antingen för att spela med sitt band eller bara för att hänga på mötesplatsen Gurraberg. Det gör även föreningar, organisationer och “ungdomsgrupper” som startats av ungdomar som har idéer t.ex. ”Ifen”, ”Unga hjärtan”, ”Alla hjärtans jul”, ”Värmdö dancecrew”, ”Dance camp Gurraberg”, "Release music",”Grid Cessley”, ”Ben UF”, ”Smak UF” och ”Tjejkväll UF”.

I onsdags (12/2-2019) togs ett beslut i Kultur- och fritidsnämnden som kommer att påverka många ungdomar i Värmdö. Beslutet gällde Ungkulturhuset Gurraberg som inte längre kommer kunna behålla verksamheten i lokalerna de tidigare hyrt. Om den samlade verksamhet som finns idag på Gurraberg splittras till flera olika platser begränsas möjligheterna för unga på ett väldigt negativt sätt.

Om Gurrabergs verksamhet splittras upp begränsas ungdomars chans till fritt gemensamt kreativt skapande. Från att kunna välja gränsöverskridande, kommer man att behöva välja en viss inriktning.  Det leder till grupperingar och mötet mellan ungdomarna försvåras. Gurraberg har en åldersgräns från 13-25 år, en högre åldersgräns än vad de t.ex. fritidsgårdar erbjuder, normalt 13-17 år. Äldre ungdomar i åldrarna 18-25 år har få icke kommersiella mötesplatser i Värmdö och är en utsatt målgrupp. På Gurraberg kan de umgås och utvecklas.

Det vi vänder oss mot är inte i första hand att verksamheten flyttas, utan att den väl fungerande verksamheten splittras på olika lokaler och att åldersgränsen förändras, vilket innebär att unga vuxna inte längre har någon icke kommersiell mötesplats på Värmdö. Vi vill även att den välfungerande personalstyrkan får vara kvar.

Vi kräver:

Att Gurrabergs verksamheter ska även fortsättningsvis finnas samlade på en och samma plats i Gustavsberg.

Att åldersgränsen på 13-25 år ska bibehållas.

Att nuvarande personal får vara kvar.

Att unga inkluderas i fortsatt utveckling av verksamheten.

Att kommunen ordnar med en lokallösning när Gurrabergs lokaler inte längre är tillgängliga.

 

Annie Håkansson, Grundare (Unga hjärtan) 

Julia Cockin Wöhlk, Projektledare (Alla hjärtans jul)

Laila Soukar, Ordförande (Ifen)

Emma Sweitz, Dansare (Värmdö dancecrew) 

Alexandra Nikolic, Projektledare (Dancecamp Gurraberg)

Anton, Kim, Lukas och André, Band (Grid Cessley)

Simon Detelin Karlsson, Projektledare (flashmob dance)

Cornelia Enegård, Projekt (Release music) 

Kopitha Uthayahumar, VD (Smak UF)

Edris Rajabi, VD (Ben UF)

Celie Ekenhjälm Westenmark , VD (Tjejkväll UF)

 

facebook-default-image1.jpg