Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble

Upprop mot bergtäkt!

Swerock har för avsikt att, mitt i ett populärt strövområde, med boende tätt intill och med endast en smal och krokig 70-väg som tillfart anlägga en stor bergtäkt utefter Håbo Häradsväg i Upplands-Bro kommun mellan Bålsta och Sigtuna.

Bergtäkten skulle innebära bland annat:

- En stor del av skogen blir otillgänglig för djur och människor med risk för stor påverkan på djurliv så som havsörn, lodjur, trädmård, hjort, fladdermöss och salamandrar.

- Mycket höga bullernivåer från kl 06:00 – kl 22:00 på vardagar, oljud som beroende på vindriktning kan sprida sig kilomenetervis omkring -   Sprängningar ca12 ggr år - med risk för skador på byggnader flera km från själva sprängningen

- Ytterligare 200-300 tunga transporter per dag på Håbo Häradsväg och risker för köbildning både på vägen och på trafikplatsen vid motorvägen.

- Sänkning av grundvattennivån – med risk för att lokala brunnar sinar

- Verksamhet under grundvattennivån – med risk för att grundvattenkvaliteten försämras eller att det tex kommer salt vatten i tidigare sötvatten.

Vi behöver ditt stöd för att förhindra denna katastrof för vårt område!

Listan kommer att skickas till Swerock samt Länsttyrelsen.

För mer information - gå med i fb-gruppen bergtäkt? ? ? ?

Stort tack frör ditt bidrag!