Upprop mot Bergtäkt Kvarnnibble

Upprop mot bergtäkt!

Swerock har för avsikt att, mitt i ett populärt strövområde, med boende tätt intill och med endast en smal och krokig 70-väg som tillfart anlägga en stor bergtäkt utefter Håbo Häradsväg i Upplands-Bro kommun mellan Bålsta och Sigtuna.

Bergtäkten skulle innebära bland annat:

- En stor del av skogen blir otillgänglig för djur och människor med risk för stor påverkan på djurliv så som havsörn, lodjur, trädmård, hjort, fladdermöss och salamandrar.

- Mycket höga bullernivåer från kl 06:00 – kl 22:00 på vardagar, oljud som beroende på vindriktning kan sprida sig kilomenetervis omkring -   Sprängningar ca12 ggr år - med risk för skador på byggnader flera km från själva sprängningen

- Ytterligare 200-300 tunga transporter per dag på Håbo Häradsväg och risker för köbildning både på vägen och på trafikplatsen vid motorvägen.

- Sänkning av grundvattennivån – med risk för att lokala brunnar sinar

- Verksamhet under grundvattennivån – med risk för att grundvattenkvaliteten försämras eller att det tex kommer salt vatten i tidigare sötvatten.

Vi behöver ditt stöd för att förhindra denna katastrof för vårt område!

Listan kommer att skickas till Swerock samt Länsttyrelsen.

För mer information - gå med i fb-gruppen bergtäkt? ? ? ?

Stort tack frör ditt bidrag!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Helena Nygren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...