Upprop för mer hälsa inom sjukvården

År 2011 publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder. Där läggs mycket kraft på att understryka vikten av förebyggande arbete när det gäller rökning, alkohol, kost och motion. Det kommer rapport efter rapport, både svenska och internationella, som visar på de hälsovinster som görs både för privatpersoner och för samhället.

Socialstyrelsen skriver bl a så här:

"Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all krans-kärlsjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer (3-4). Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes (5-6). Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.
Trots detta, och trots att det sjukdomsförebyggande arbetet är en del av hälso- & sjukvårdens uppgift enligt hälso- & sjukvårdslagen (1982:763), har det sjukdomsförebyggande arbetet ingen självklar ställning i hälso- & sjukvården. Det finns heller ingen enhetlig praxis och det råder stora variationer mellan olika landsting och vårdenheter."

Utöver att sätta fokus på att utbilda de som arbetar inom vården (ex. läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden etc.) skriver även Socialstyrelsen:

"Samverkan med aktörer utanför hälso- & sjukvården är också av stor vikt. En av de utmaningar som vårdgivarna står inför är att utveckla varaktiga samarbetsmodeller med andra aktörer, som kan ge ytterligare stöd till att främja hälsosamma levnadsvanor."

Detta innebär att det nu finns utrymme för ett nytt tankesätt som sätter fokus på livsstil och hälsa inom sjukvården och ett samarbete mellan aktörer inom t ex hälsopedagogik och sjukvården som vi inte sett ännu. Det är därför viktigt att vi nu visar att vi finns och att vi vill vara med i detta stora projekt!

Med hälsopedagoger inom landstinget, på vårdcentraler och sjukhus så kan vi underlätta införandet av dessa nya riktlinjer samt lätta lite på trycket på den vårdpersonal som idag säkert gör sitt bästa men som ändå inte räcker till.

Skriv under detta upprop med ditt namn om du håller med mig och många andra om att vi behöver mer hälsa och mindre sjuk i hälso- & sjukvården.

Listan med alla namn kommer att skickas till Filippa Reinfeldt som är ordförande för Hälso & sjukvårdsnämnden.