Upprop för en kämpande förening

UPPROP (glöm inte att bekräfta via mailen)

Vi protesterar mot förslagen på marknadshyra

Vi kräver en demokratisk och kämpande hyresgästförening

Ända sedan januariavtalet antogs i början på 2019 har det kokat i hyresgästleden. Regeringens januariavtal med stöd av C och L och med godkännande av riksdagen vill införa marknadshyra, till att börja med i nybyggnation. Det riskerar att höja hyresnivåerna med 50 procent i ett läge där hyrorna redan är alldeles för höga för landets hyresgäster. Det öppnar också dörren på vid gavel för globala fastighetsspekulanter, som redan inför marknadshyror bakvägen genom styckvisa renoveringar.

Det var Hyresgästföreningen Region Västra Sverige som först tog upp kampen och som samlade till ett massmöte i biograf Draken den 31 mars 2019. Över 500 personer beslutade då att verka för en landsomfattande protestdag för att försöka stoppa hotet om marknadshyror.

Sedan dess har uppropet få tt spridning. Tyvärr har Hyresgästföreningens förbundsstyrelse  tackat nej till att verka för en gemensam demonstrationsdag men stöd har kommit från bland annat Bostadsvrålet.  Hyresgästföreningen Region Västra Sverige satte i höstas datumet 18 april som dagen för omfattande protester mot hela januariavtalet och speciellt hotet mot hyresgäster. Facebook-eventet "Demonstration: Nej till marknadshyra" har parollen - Nej till marknadshyra, utförsäljning och renovräkning.

Även Hyresgästföreningen Region Stockholm har beslutat att demonstrera mot marknadshyror och andra delar av januariavtalet samma dag, tillsammans med Välfärdsalliansen.Protestdagen 18 april är sedan länge förankrad i Hyresgästföreningen Region Västra Sveriges föreningar och regionstyrelse. Senast den 3 februari 2020 samlades 81 ordföranden för Lokala Hyresgästföreningar i Västra Sverige och antog uttalande och planering inför 18 april.

Dagen efteråt sker något närmast kuppliknande. Regionstyrelsen meddelas via ett pressmeddelande att förbundsstyrelsen åsidosätter regionstyrelsen och själva “tar över styret” av regionen. Förbundsstyrelsen har sedan inte svarat i telefonen.

Förbundsstyrelsen hänvisar till att det finns några ekonomiska oklarheter i regionen, som förbundsstyrelsen har känt till i flera månader men inte agerat på. Det här är en ur demokratisk synvinkel helt ofattbar manöver från förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen hanterar inga konton.

Om det är så att det finns ekonomiska oegentligheter i regionen borde regionstyrelsen informeras om detta för att medverka till att det stoppas.

Vi som undertecknar detta upprop kräver:

- Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.

- Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande)

- Slut på hemlighetsmakeriet, pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta - a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen d) hur ska utredningen gå till

- För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening

 

Initiativtagare till uppropet är 

Hyresgästföreningen Angered

 

Här på "skrivunder.com" skriver du på som enskild person.

Det är också viktigt att få föreningar, både inom Hyresgästföreningen, inom fackföreningsrörelsen och inom sociala rörelser, att anta UPPROPET. Det gör du genom att gå vidare hit: https://kampandeforening.org/


Hyresgästföreningen Angered    Kontakta namninsamlingens skapare