Upprop för att rädda Ersta psykiatriska klinik i Stockholm!

Upprop för att rädda Ersta psykiatriska klinik i Stockholm!    

Ersta psykiatriska klinik är en idéburen och icke-vinstdrivande mottagning som sedan 50 år har samlat stor erfarenhet, kompetens och evidens för att behandla sjukvårdspersonal från hela landet som drabbas av psykisk ohälsa och stressutlöst sjukdom. Kliniken är idag ett viktigt kunskapscentrum med forskning, behandling och stöd för den dramatiskt växande gruppen sjukvårdspersonal som drabbas av psykisk ohälsa och stressutlöst sjukdom.

Alliansens politiker som styr i Stockholm läns landsting sedan 11 år, behöver upphandla Erstas avtal som går ut i slutet av 2018. Alliansen vill i samband med en upphandling göra sig av med den särskilda profileringen för sjukvårdspersonal som patientgrupp och skriva avtal med en vårdgivare som erbjuder allmänpsykiatri till alla. Vi tycker att det är ett felaktigt och kortsiktigt beslut att vid en upphandling ta bort den särskilda kompetensen, erfarenheten och forskningen som byggts upp på Ersta. Snarare borde konceptet utökas med fler liknande kliniker i övriga delar av landet!  

Den försämrade arbetsmiljön i vården med ökade produktionskrav, minskad kontroll över arbetets utformning kombinerat med stort ansvar i mötet med sjuka människor är den främsta orsaken till att allt fler drabbas av samvetsstress och psykisk ohälsa. Erstas patienter behöver den särskilda kompetens som kliniken har och kommer oftast åter i arbete efter behandlingsprogram mot stress och utmattning. Klinikens särskilda kunskaper och erfarenheter är av stor betydelse för patienterna som själva arbetar inom hälso- och sjukvården och som behöver dess högspecialiserade vård.  

Alliansen i landstinget skulle kunna bevara kompetensen på Ersta psykiatriska klinik genom exempelvis idéburen offentligt partnerskap, IOP-avtal, något som redan finns på andra håll i landet. Det är upp till våra folkvalda politiker i Stockholm läns landsting om de lyssnar på oss patienter och sjukvårdspersonal från hela landet, som vill bevara Ersta psykiatriska klinik!  

Vi som skriver under uppropet är patienter, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, vårdbiträden, psykologer, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal och en allmänhet som vill bevara den idéburna, icke-vinstdrivande och välfungerande Ersta psykiatriska klinik i Stockholm!  

Uppropet med samtliga underskrifter kommer att mailas in till politikerna i Stockholm läns landsting (SLL) på fredag den 26 januari 2018. Den 30 januari 2018 ska Hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL besluta om Ersta psykiatriska kliniks framtid.

Mer information:

Nätverket för att rädda Ersta psykiatriska klinik är en ideell, partipolitiskt och fackligt oberoende samling av sjukvårdspersonal som samlat in underskrifter till detta upprop. Nätverket har ingen särskild talesperson för kontakter med media och politiker, utan anser att uppropet med samtliga underskrifter talar för sig!

* Svenska Dagbladet skriver om Ersta psykiatriska klinik 18.01.21

* Ersta psykiatriska kliniks hemsida


Nätverket för att rädda Ersta psykiatriska klinik    Kontakta namninsamlingens skapare