Upprop för att öka den svenska flyktingkvoten

Människor som flyr kriget i Syrien dör på Medelhavet eftersom det inte finns några lagliga vägar in i EU och till Sverige.

Vi måste alla ta vårt solidariska ansvar.

Att öka flyktingkvoten till 20 000 i år d.v.s. minst det tiodubbla mot vad som är planerat är därför ett krav vi riktar till regeringen att genomföra innan valet i höst 2014.

Det är såväl ekonomiskt som praktiskt genomförbart.

Det är ett mycket litet steg på väg och det finns såklart andra långsiktiga lösningar som visum för att söka asyl och slutligen öppna gränser. Detta upprop utesluter inte andra lösningar. Men just nu behöver vi agera för att rädda liv. Det är ett bidrag för att ge människorna i Syrien skydd nu.

Tar vi vårt ansvar sänder det även signaler till andra EU-länder att göra samma sak.

/Vi som startat uppropet tror på människors lika värde och har erfarenhet av asylrätt och migrationspolitik