UPPROP-VIGS-ÄNGAR-FRAMTID

UPPROP FÖR VIGS ÄNGARS FRAMTID

Vigs Ängars äldreboende har under snart 20 år, som ett lokalt initiativ utan vinstsyfte i Köpingebro, Ystad kommun, erbjudit en unik miljö och verksamhet för sköra äldre personers individuella och särskilda behov. Vår framtid är för närvarande oviss i Ystad kommun. Vi hoppas få fortsätta att ge en vård- och omsorg där individens behov står i centrum - I BÅDE NÄRA OCH AVLÄGSEN FRAMTID. 

På grund av upphandling av vård- och omsorgsentreprenader enligt LOU, står vi inför eventuell upphandling igen. Vi är inne på det sista året enligt avtalet med Ystad kommun, men kommunen ger oss inte svar på möjligheten till förlängning under två. I frånvaron av ett svar och för att möta avtalets villkor har vi blivit tvungna att varsla all personal. 

Vill du hjälpa oss att påverka Ystad kommunen, så att den ger oss en förlängning i ett kortsiktigt perspektiv, men även skapar förutsättningar för en permanent och oförändrad verksamhet på lång sikt, så behöver vi ditt namn. 

VI HOPPAS PÅ DITT STÖD! 

VIGS ÄNGARS ÄLDREBOENDE I NOVEMBER 2014.


Jonas E Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare