uppmärksammadiabetes

Kunskapen kring diabetes måste öka! Det är inte bara diabetes!

Diabetes är en sjukdom som innebär att den drabbade måste hela tiden tillsätta insulin och hålla god blodsockerbalans resten av sitt liv. Men det är så mycket mer än så.

En diabetiker måste räkna kolhydrater för att se hur mycket insulin det behövs vid varje måltid

En diabetiker måste se till att inte vara för hög i blodsockret. Annars kan personen drabbas av syraförgiftning. För högt innebär följsjukdomar i framtiden på organen som t.ex hjärt och kärlsjukdomar och blindhet.

En diabetiker måste se till att inte vara för låg i risk att annars hamna i insulinkoma.

Och så mycket mer! Det är inte bara diabetes. Det är inte bara att ta insulin så är allt bra.

Diabetes är en obotlig sjukdom och det en diabetiker gör idag påverkar framtiden. Men det är katastrof när det gäller kunskap kring sjukdomen. Det finns för få kunskap om sjukdomen. De flesta vet hur man ska göra för att genomföra hjärt och lungräddning, när någon har bränt sig eller hur man ska stoppa en blödning, men många vet också tecken på stroke och hur man ska agera om någon får det. Men väldigt få vet hur man ska göra om en diabetiker får lågt blodsocker och svimmar och många tror man ska ge insulin. Diabetes är i skymundan och det finns myter som behövs slå hål på och kunskapen måste ökas för det förtjänar att uppmärksammas lika mycket som alla andra sjukdomer som t.ex cancer! Ett tips är att läsa Diabetesia.se som är en bloggerska man lär sig mycket av gällande sjukdomen och hon jobbar heltid med att utöka kunskapen!

 

Skriv under om du tycker att 2016 ska vara det året då Musikhjälpen fokuserar på just Diabetes, för kunskapen måste ökas, men också att bidra till forskningen! 2016 är dessutom det året då det var 95 år sen insulinet kom till!

Det är lång tid kvar till Musikhjälpen 2016, men ju längre tid vi har, ju fler underskrivningar kan vi få!

http://www.skrivunder.com/uppmarksammadiabetes