ULVSÄTERSSKOLAN GÄVLE

Till Gävles Barn och Ungdomsnämnd!

Hitta en bättre lösning, exempelvis, ge mer pengar till utbyggnad, så tredjeklassarna slipper hamna bland "de stora barnen", äta i högstadiets matsal, gå längs en mörk bäck eller bredvid en bilväg tillsammans med 9:onde klassare.

Rätta till de misstag som gjorts när Pingeltorpsskolan stängdes. Felaktiga beslut kan återkallas!


Kicki Nauwelaertz de Agé    Kontakta namninsamlingens skapare