Namninsamling för Tystberga förskola och skola

tbb-framtid_rev1.gif
De styrande politikerna i Nyköpings kommun planerar att godkänna en förstudie den 31 augusti, som innebär att förskolan flyttar i skolbyggnaden. Det innebär att klassrum, grupprum och fritidlokaler görs om till förskola. Konsekvensen blir att skolan bara kan ta emot ungefär hälften av barnen i Tystbergabygden, och förskolan ungefär sex av tio barn.

Jag som skriver under namninsamlingen tar ställning för följande:

1. Tystberga förskola och skola är viktiga för hela Tystbergabygden!
2. Förskolan/skolan måsta kunna ta emot alla barn i framtiden – inte bara några.
3. Nyköpings kommun måste ta fram förslag öppet och i dialog med invånarna.


Namninsamlingen överlämnas till kommunens politiker den 21 juli kl 18 vid Bygdegården. Läs mer om förstudien och kommunens förslag på tystberga.nu


Curt Johansson, Tystbergabygdens framtid    Kontakta namninsamlingens skapare