Tvångslag mot våld

Låt oss göra en verklig förändring, låt oss alla arbeta för att våldsutövare ska vara de som bär störst konsekvens av sitt handlande! Låt det bli en tvångslag som ger möjlighet att flytta, låsa in, stoppa, begränsa och isolera en våldsutövare. Så alla våldsutsatta kan få leva ett liv FRITT FRÅN VÅLD!

I debatter om våld så används felaktigt endast slag som en våldsutövares redskap för att tillskanska sig fördelar. Det räcker nu med okunskap och att spela på våldsutövares planhalva. Låt oss ändra matchen i grunden!

En våldsutövares maktmedel är allt från tystnad till sparka till dödshot, men också hot om hur barn kommer att tas ifrån den tryggare vårdnadshavaren, anmälningar och latent våld. Våld är det hemskaste, dyraste och mest tabubelagda av alla sociala problem i världen och Sverige. Varför har vi inte redan idag en uppdaterad lagstiftning som gör det möjligt att inskränka i våldsutövares liv och begränsar deras framtida handlingsutrymme?

Efter flera år som socionom i kommuner och organisationer har jag och många med mig sett ett skifte i fokus - men inte i lagstiftningen!

Nu är det dags att kräva en tvångslag som gör det möjligt för sociala myndigheter och polisen att tvångshantera våldsutövare - trots att de i dagsläget frikänns eller att våldsutsatta ej vågat anmäla. En tvångslag som sätter våldsutsatta i fokus och beaktande.

Som bakgrund kan vi se på hur vi ändrat synen kring missbruk som ett samhällsproblem och ej bara en individfråga som inte bara drabbar den enskilde utan också krossar hela familjer och samhällen. Där har vi en tvångslagstiftning, LVM. Och även psykisk ohälsa har blivit mindre tabubelagt. Där har vi även en öag, LPT, som handlar om att kunna tvångsvårda den som riskerar sitt eller andras liv.

Nu är det dags för en tvångslag som skulle bokstavligen kunna rädda liv, en lag som ger möjlighet att begränsa våldsutövares livsutrymme, frihet och möjlighet till att ta till mer våld.

Kön, eller ens att att se på sitt eller andras kön spelar stor roll kring våld. Denna lag behöver vara till för att att bekämpa mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot män, kvinnors våld mot män och kvinnor. Ingen ska gå fri utan konsekvens om man använder våldsmekanismer!

Skriv under du också!

Namnunderskrifterna kommer jag att ta med i en motion för ny lagstiftning, kommunicering i sociala medier etc. Kom gärna med bra idéer!

46705110-156D-461E-9AEE-ABA2C7EFDF44.jpeg


Ann-Sofie Gredeson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ann-Sofie Gredeson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...