Tre barn hotas av utvisning och skiljas från sin pappa!

En ung pakistansk kvinna, låt oss kalla henne Sara, kom 2011 till Sverige, med anknytning till sin pakistanske man Alex som hade arbetstillstånd här. De hade 3 små barn. Alex försvann 2012 oväntat till Pakistan där han utan Saras vetskap hade gift sig med en annan kvinna, något som är tillåtet där. 2015 återvände han till Sverige, genom sin anknytning till Sara, som då hade arbetstillstånd. Han skaffade snabbt ett nytt arbete, begärde skilsmässa, tog hit sin nya fru och deras barn. Alex och hans nya familj fick svenskt medborgarskap i år, medan Sara och hennes barn är på väg att sparkas ut. Därför vårt skri på hjälp. Vi går tillbaka till 2012. Sara måste då begära asyl eftersom Alex hade lämnat henne. Beviljades ej, men hon lyckades få arbetstillstånd 2014-2016. Förlängning beviljades inte. På grund av skilsmässan drogs hon in i ett nytt långdraget asylärende där Migrationsverket 2020 beslutat om utvisning. Beslutet blev giltigt i juni 2021. Hon och hennes tre pojkar kan utvisas när som helst, om vi inte lyckas få igenom ett utvisningshinder. Hon har aldrig gömt sig och har inga planer att göra det. Hon har samarbetat med myndigheterna. Hon jobbar hårt men sover inte så bra. Vi är en liten stödgrupp som bildades i år. Vi har beslutat att efter bästa förmåga hjälpa Sara. Vi försöker just nu bortse från Alex svekfulla beteende och koncentrerar oss på den rättsliga hanteringen. Vi har i detalj gått igenom alla tidigare beslut och domar och funnit att både Migrationsverket och domstolen begått flera grova och avgörande fel i sin hantering. Man tycks inte bry sig.

Det dödshot som vilar över Sara viftar man bort med att hennes berättelse inte är trovärdig och därför inte kan ligga till grund för deras beslut.

Dödshotet beror på att Sara var muslim och Alex kristen. Det är ett mycket allvarligt lagbrott i Pakistan om en muslimsk kvinna gifter sig med en kristen man. Migrationsverket trodde 2013 inte på att Alex var kristen. Alltså var giftermålet inget brott. Därför ansåg man det korrekt att utvisa henne och hennes barn. Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen, och Saras ombud inlämnade en kopia av Alex pass, där det tydligt framgår att han är kristen. Migrationsdomstolen noterade att passkopian inlämnats, men valde att helt bortse från dess innehåll. I stället stödde man sig på Migrationsverkets kritik och bedömde att Saras asylberättelse inte var trovärdig. Utvisningsbeslutet kvarstod. Det är ett grovt formellt rättsfel om domstolen inte prövar viktigt bevismaterial, som passet i detta fall. Detta rättsfel från 2013 har också påverkat den fortsatta asylprocessen, så att man ännu idag hävdar att Alex är muslim.

Vår genomgång och försök till objektiv bedömning visar dels att Sara är helt trovärdig, dels att det finns en överhängande risk att hon vid en utvisning kommer att bli offentligt straffad, eller avrättas av sin släkt för att hon mot familjens vilja gifte sig med en kristen. Om det värsta händer kommer det också slå tillbaks på Sveriges anseende, särskilt eftersom Migrationsverket/domstolen uppenbarligen inte beaktat de uttryckliga hot som har presenterats. När Sara kom till Sverige kunde hon inte ett ord svenska och var helt beroende av Alex och hans kristna släktingar i Sverige. Sedan 2016 är hon dock självförsörjande som undersköterska heltid. Hon betalar skatt. Hon får inga bidrag, inte ens barnbidrag. Så det är tufft.

Hon talar och skriver idag obehindrat svenska. Om hon får chansen tänker hon vidareutbilda sig till sjuksköterska, vilket uppmuntras av hennes arbetsgivare. Den äldsta sonen är en av de absolut bästa toppeleverna. Den andre sonen är bättre än genomsnittet.

Den tredje sonen är gravt handikappad med återkommande epileptiska anfall som inte kan behandlas i Pakistan.

Sara lever för sina barn och sitt jobb där hon anses oumbärlig. Migrationsverket anser på bevisligen felaktiga grunder att Saras berättelse inte är trovärdig. Man har ända sedan 2013 fattat sina beslut med hänvisning till att mannen inte är kristen som Sara påstår. Ändå har man inte brytt sig om att kontrollera det, trots att man sedan 2010 som intern dokumentation haft tillgång till Alex passuppgifter, som visar just detta, att han är kristen. Vi förstår inte hur detta har kunnat gå till.

Det är humant att ta emot utsatta flyktingar. Det är inhumant att slänga ut familjer som integrerats under 10 år, lärt sig svenska, är självförsörjande skattebetalare. Speciellt om det är övergivna kvinnor med barn som inte har något skydd i det s k hemlandet. Ännu värre om de allvarligt riskerar att utsättas för hedersmord.

Snälla hjälp Sara och hennes barn att få stanna här i Sverige! 

IMG-20211116-WA0001.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anil kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...