Trafikverket stänger rastplatser men yrkestrafiken vill ha fler möjligheter till vila.

 HarStannar_Logo160822.pngRastplatser

Här stannar Sverige vill uppmärksamma politikerna på svårigheterna för yrkeschaufförer att hålla raster och dygnsvilor längs våra vägar. Vi startar nu en namninsamling för att understryka problemet, enligt Kör och vilotidsförordningen 561/2006 är vi skyldiga i lag att hålla våra raster och dygnsvilor efter klockan. Problemet som uppstått på senare år är att vi har ett ökat inflöde av utrikiska fordon som ockuperar rastplatserna och i många fall bedriver en verksamhet på rastplatserna vilket tränger undan alla chaufförer som är i behov av rast och dygnsvila.  

Infrastrukturministern har i Riksdagen fått frågan vad man avser att göra från regeringens sida åt problemet och svaret blev att man uppdragit åt Trafikverket att utreda. Man har idag gjort en utbudsanalys samt undersökt behovet av ”säkra” uppställningsplatser längs våra vägar.  

Vi tror att man skjuter bredvid målet både från frågeställningen och i svaret där man lägger debatten på nivån ”säker” uppställningsplats. Man stänger idag rastplatser runt om i Sverige på grund av sanitära skäl vilket man snabbt kan leda till ekonomiska skäl då det kostar att sanera platserna. Dessa platser man stänger är inte att klassa som säkra platser i fråga om godset eller personen alla gånger men dom är oerhört viktiga för yrkestrafiken när det gäller möjligheter till regelefterlevnad. Det mest besvärande är nog avsaknaden av uppställningsplatser i storstäder. Många gånger tvingas vi in i industriområden med dålig belysning där risken ökar för personen och godset. Vi har idag överfulla platser längs dom stora vägarna men inga i direkt anslutning till stora industriområden dit godset ofta skall. Längs det större vägnätet samlas som sagt transittrafik och utrikiska fordon som sällan eller aldrig lämnar Sverige trots att dom inte har något driftställe i Sverige.  

Vi kräver nu att man går ifrån ord till handling och stoppar Trafikverket från att stänga fler rastplatser, vi vill ha möjlighet att ta vår rast eller dygnsvila längs med vår rutt utan att riskera dryga böter eller sanktioner. ”Säker” eller inte vi måste kunna stanna inom stipulerad tid.

 

Skriv under vårt upprop på Mantorp eller via namninsamling på Facebook    


Michael Högberg, #Härstannarsverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Michael Högberg, #Härstannarsverige kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...