Tillbyggd gymnastikhall på Rosenholm

KGF riskerar nu att inte kunna erbjuda barn och ungdomar en säker hall att träna gymnastik i!

Detta för att Karlskrona Kommun inte skjuter till erforderliga medel till projektet för att kunna starta tillbyggnaden av gymnastikhallen på Rosenholm. Det saknas enbart några få miljoner för att starta projektet, merparten är redan finansierat.

KGF vill med detta få Kommunen att ändra sig!

Skriviv på för att våra barn och ungdomar skall få en säker och effektiv träning.

KGF vill inte behöva utestänga några barn och ungdomar från att träna gymnastik.


Tommy Melin, ordförande Karlskrona Gymnastikförening    Kontakta namninsamlingens skapare