Teckenspråk till alla!

Föreningen för Hörselskadade och Döva, Barn och Familjer, FHDBF driver uppropet Teckenspråk till alla! Vi vill höja teckenspråksets status och att alla ska ha rätt att få tillgång till svenskt teckenspråk.

* Alla barn och familjer ska ges möjlighet att lära sig teckenspråk/babytecken.

* Alla barn i grundskolan ska kunna välja svenskt teckenspråk som modersmål/B-språk.

* Alla elever i gymnasieskolan ska kunna välja teckenspråk som C-språk.

* Alla högskole-/universitetsstuderande eller studerande vid andra kurser som är i behov    av teckenspråk på grund av läs- och skriv svårigheter ska kunna få litteraturen              tillgänglig på teckenspråk.

* Elever/studenter i alla åldrar ska alltid ha möjlighet att kunna välja att få                        teckenspråkstolk/skrivtolk. Samt inkluderas i sammanhang för kunskapsinhämtande        och politiska möten, Almedalsveckan, Järvaveckan mm.

* Myndighetsinformation och olika lagrum ska tillgängliggöras genom teckenspråk.


Lotten Karlung, FHDBF    Kontakta namninsamlingens skapare