Ta ett helhetsgrepp för att skydda haven runt Åland!

Vi vill med denna namninsamling uppmana Ålands landskapsregering att så snabbt som möjligt komma med en helhetsplan och en tidsplan för skyddande av hav runt Åland. Enligt EU:s direktiv ska 30 % av våra hav vara skyddade, och 10 % bör ha ett strikt skydd. I dagsläget är 3 % av de åländska haven skyddade; det anser vi vara pinsamt lite! Åland behöver få det här på plats nu. Stora intressen finns i dagsläget kring exploatering av havet, och vi behöver skydda de havsområden som bör skyddas medan vi ännu kan. Vi föreslår att landskapsregeringen använder sitt eget arbetsmaterial som gjorts inom projektet ÅlandSeaMap och med detta som bakgrund presenterar sin helhetsplan för skyddande av havet för den åländska befolkningen inom ett år.  


Ålands Natur & Miljö, verksamhetsledare Josefine Egenfelt    Kontakta namninsamlingens skapare