Ta bort ID-kontrollen på CPH Lufthavn

PROTESTLISTE

4. Januar 2016 indførte den svenske regering ID kontroll mellem Danmark og Sverige.

Dette har medført store gener for alle togpendlere mellem Danmark og Sverige.

Hvor det før tog ca. 30 minutter fra København til Malmø C, tager dette nu 1 time (57 minutter). For pendlerne er dette ren tidsspilde. Vi venter 18 minutter i CPHlufthavn og igen 10 minutter på Hyllie st. Dette er 30 minutter vi mister med vores familier, børn og venner og en daglig udfordring at få det hele til at hænge sammen.

Dette er ikke blot meget frustrerende, men også stressende, tager meget energi og en enorm forringelse af pendlernes livskvalitet.

På dette år har id kontrollen kostet hver pendler ca 120 timer, hvor vi bare står og venter. Antallet af solgte månedskort fra Skånetrafiken er faldet med 17% *.

DSB er blevet pålagt transportøransvar og har indenfor de rammer der er tilrådighed forsøgt at gøre det lettere for pendlerne, men dette er et politisk skabt problem som kræver en politisk løsning NU!

 

PROTESTLISTA

Den 4 januari 2016 införde den svenska regeringen ID-kontroll mellan Danmark och Sverige.

Detta har medfört stora problem för alla som pendlar med tåg mellan Danmark och Sverige.

Resan som förr tog ca 30 min från Köpenhamn H till Malmö C tar nu 1 timme (57 minuter). För pendlarna är detta ett rent tidsödande. Vi väntar 18 min på Köpenhamns flygplats och 10 min på Hyllie station. Detta innebär tid som vi missar med våra familjer, barn och vänner och ett evigt pusslande för att få det att gå ihop tidsmässigt.

Detta är inte bara frustrerande utan också mycket stressande, det tar mycket energi och det är mycket nedvärderande av vår tid.

På 1 år har id kontrollen kostat varje pendlare ca 120 timmar, timmar som vi bara står och väntar.

Antalet sålda månadskort från Skånetrafiken har sjunkit med 17% *.

DSB har blivit pålagda transportöransvar och har innanför de ramarna försökt att göra det enklare för pendlarna, men det är inte deras ansvar utan ett politiskt problem som kräver en politiskt lösning NU!

 

* Enligt http://www.oresundsinstituttet.org/fakta-id-kontrollerna-over-oresund-forlanger-restiden-med-tag-till-sverige-med-mellan-10-och-50-minuter/