Sverige bör erkänna folkmordet på muslimer i Kina!

Xinjiang. Nordvästra Kina. Den till ytan största provinsen i Folkrepubliken Kina bebos av knappt 22 miljoner människor, varav uppskattningsvis hälften består av den muslimska ursprungsbefolkningen uigurer, andra hälften av majoritetsbefolkningen hankineser. I samma provins hålls nu över en miljon människor fångna i så kallade ‘’utbildningsläger’’. De hamnar där för att de, enligt det kinesiska kommunistpartiet, har fel religion och identitet. Kinas regering menar att dessa läger inte finns, men otaliga vittnesmål, rörligt material och bilder har bevisat motsatsen.

‘’Var och en har rätt till liv, frihet och säkerhet’’, så lyder den tredje artikeln av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Även om Kina tycks ligga långt bort måste vi i Sverige ta de graverande uppgifterna om koncentrationsläger på största allvar, och agera därefter.

Screenshot_2021-03-30_at_15.24_.06_.png

Bild från vad som uppges vara ett omskolningsläger i Xinjiang. Hämtad ur Human Rights Watchs rapport från regionen.

Uigurlägrena utgör den största massinspärrningen av en etnoreligös grupp sedan andra världskriget. Vi kan inte längre stå tillbaka medan regimen i Kina terroriserar våra medmänniskor.

I slutet av februari valde ett enhälligt kanadensiskt parlament att deklarera Kinas behandling av uigurerna som folkmord. Det har också USA och Nederländerna gjort. Nu kräver vi att Sveriges riksdag gör detsamma.

Att se vad som är rätt och inte agera, det är feghet. Vi som skriver under denna namninsamling kräver att ledande makthavare i Sverige publikt visar stöd för de över en miljon människorna som sitter i fångläger idel på basis av religionstillhörighet. Det är det enda rimliga, rätta och demokratiska att göra.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Omar & Adonay kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...