Svenska kyrkan måste ta plats i SIS-verksamhet

På SIS vistas varje år cirka 2000 människor. Barn, ungdomar och vuxna. Till största delen barn och ungdomar. De är inlåsta och isolerade från omvärlden. I många fall är deras intrigritet hotad.Vi kräver att alla som vistas inom SIS-verksamhet ges möjlighet att få träffa en präst för själavård eller samtal kontinuerligt.Vi kräver att Svenska kyrkan inrättar SIS-präster, med ansvar för de människor som idag är inlåsta på SIS-institutioner.


Veronica Vadebäck    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Veronica Vadebäck lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...