Svensk sjukvård i kris - stoppa utvisningarna av vårdelever!

  Svensk sjukvård och äldreomsorg skriker efter personal. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor – det råder brist på allt. De närmaste åren väntas dessutom gigantiska pensionsavgångar, samtidigt som det går trögt med nyrekryteringen. Vård- och omsorgsprogrammet är exempelvis ett av de minst populära programmen på gymnasiet. Hur ska vi lösa detta problem?

  Jo, bl a genom arbetskraftsinvandring. Och arbetskraften finns redan här! Men i detta läge hotas många elever som går just vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet men även högskolestudenter på olika vårdutbildningar av utvisning, då de inte anses ha tillräckliga skäl att få stanna i Sverige. Detta måste det bli ändring på! 

Regeringen har ett ansvar att säkerställa att det i framtiden finns tillräckligt med personal inom vården! Regeringen måste öppna för en arbetskraftsinvandring när det gäller vårdpersonal!  Regeringenen måste därför omedelbart stoppa utvisningar av elever/studenter som utbildar sig för arbete inom svensk sjukvård och äldreomsorg!