Åbo Akademi behöver en studiepsykolog

Adressen är nu stängd.

Studentkårens representater överräcker adressen till rektor kl. 9.00 fredag 29.10.2010. Tack till er alla.

-------------------------------------------------

30.9.2010 startar Åbo Akademis Studentkår en studiepsykologskampanj. Kampanjen pågår under hela oktober månad. Med kampanjen vill ÅAS lyfta fram det faktum att Åbo Akademi är ett av de få universitet i landet som ännu inte har en studiepsykolog, trots det att studietiden begränsats, studietakten ständigt förväntas öka och pressen på studenterna blir större.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har nationellt märkt ett stigande behov av studiepsykologisk rådgivning. Svårigheter med studier kan på sikt leda till mentala problem. En studiepsykolog kan ge stöd och handledning för att förekomma just detta. Åbo Akademi planerar att öka satsningen på handledning och rådgivning åt studenterna med sikte på att skära ner på antalet studenter som av någon anledning blir på hälft med sina studier. ÅAS anser att anställningen av en studiepsykolog vore ett steg i rätt riktning.

ÅAS vill poängtera att en studiepsykolog har som uppgift att ge råd när studenterna exempelvis har fastnat i sina studier eller är i behov av stresshantering. Psykologens insats förväntas bidra till en snabbare utexaminering för de studenter som av olika orsaker befinner sig i en återvändsgränd vad gäller studierna. Vidare kan en studiepsykolog fungera som rådgivare till universitetets personal så att studenternas problem kan bemötas och behandlas på ett ändamålsenligt sätt.

Närmare uppgifter om kampanjen och arbetet för att Åbo Akademi skall anställa en studiepsykolog fås av Åbo Akademis Studentkårs vice styrelseordförande och socialpolitiskt ansvariga i Vasa Janni Lindholm, tfn 044 055 5083 (sav-karen@abo.fi) eller styrelseordförande Daniela Sund, tfn 050 521 2166 (so-karen@abo.fi).


Åbo Akademis Studentkår    Kontakta namninsamlingens skapare